Стручно веће српског језика:

 1. Јелена Стојковић
 2. Наташа Николић
 3. Слађана Јовановић
 4. Мартина Стојановић

Стручно веће страних језика:

 1. Влађанка Иванов
 2. Јелена Митић
 3. Драгана Ђорђевић
 4. Снежана Митић
 5. Валентина Живковић
 6. Слађана Станковић
 7. Анита Спасић
 8. Марија Спасић
 9. Душан Спасић
 10. Владица Илић
 11. Данијела Петровић

Стручно веће  физике, техничког и информатичког образовања, технике и технологије и информатике и рачунарства:

 1. Зоран Степановић
 2. Александар Здравковић
 3. Михајло Грујић
 4. Саша Стаменковић
 5. Драган Крстић

Стручно веће биологије и хемије:

 1. Љубен Иванов
 2. Снежана Банковић
 3. Зоран Цветковић

Стручно веће математике:

 1. Снежана Стојилковић
 2. Александар Јовић
 3. Далибор Спасић
 4. Марија Михајловић

Стручно веће физичког и здравственог васпитања:

 1. Ранко Ђорђевић
 2. Зоран Стојановић
 3. Дејан Анђелковић
 4. Милан Васиљевић

Стручно веће музичке и ликовне културе:

 1. Драги Филиповић
 2. Бојан Тасић
 3. Миодраг Станојевић
 4. Грана Богдановић
 5. Јелена Трајковић

Стручно веће за историје и географије:

 1. Весна Милосављевић
 2. Емилија Михајловић
 3. Лена Ђорђевић
 4. Марија Ивановић Стошић

Стручно веће разредне наставе:

1-1 Зорица Стојановић
1-2 Јасминка Богдановић
2-1. Небојша Трајковић
2-2. Снежана Младеновић
3-1. Марина Станисављевић
3-2. Горан Смиљковић
4-1. Слађана Станковић
4-2. Јадран Ивковић

Шумане:

 1. разред Божидар Николић
 2. разред Радивоје Марјановић
 3. разред Гордана Китановић
 4. Драган Станковић

Бувце:

2. и 4. разред Слободан Тричковић

Кривача:

2. и 3. разред Слађана Николић

Прекопчелица:

1.2.и 3. разред Миленка Стојилковић

Штулац:

 1. и 3. разред Марина Недељковић

Свињарица:

1.и 3. разред Александра Миљковић

Бачевина:

4. разред Власта Дурмишевић

Слишане:

 1. и 4. разред Сузана Трајковић

Шилово:

 1. , 2., 3. и 4. разред Биљана Трајковић

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *