Стручно веће за српски језик:

 1. Јелена Стојковић
 2. Наташа Николић
 3. Слађана Јовановић
 4. Мартина Стојановић

Стручно веће за француски језик:

 1. Влађанка Иванов
 2. Јелена Митић

Стручно веће за Руски Језик:

 1. Драгана Ђорђевић
 2. Снежана Митић

Стручно веће за енглески језик:

 1. Валентина Живковић
 2. Слађана Станковић
 3. Анита Спасић
 4. Марија Спасић
 5. Душан Спасић
 6. Владица Илић
 7. Данијела Петровић

Стручно веће за техника и технологија и информатика и рачунарство:

 1. Зоран Степановић
 2. Александар Здравковић
 3. Михајло Грујућ
 4. Саша Стаменковић
 5. Драган Крстић

Стручно веће за биологија и хемија:

 1. Љубен Иванов
 2. Снежана Банковић
 3. Зоран Цветковић

Стручно веће за математика:

 1. Снежана Стојилковић
 2. Александар Јовић
 3. Далибор Спасић
 4. Марија Михајловић

Стручно веће за физичко и здравствено васпитање:

 1. Ранко Ђорђевић
 2. Зоран Стојановић
 3. Дејан Анђелковић
 4. Милан Васиљевић

Стручно веће за музичка култура:

 1. Драги Филиповић
 2. Бојан Тасић

Стручно веће за ликовна култура:

 1. Миодраг Станојевић
 2. Грана Богдановић
 3. Јелена Трајковић

Стручно веће за историја и Географија:

 1. Зоран Спасић
 2. Лена Ђорђевић
 3. Марија Ивановић Стошић

Стручно веће за верска настава:

 1. Александра Благојевић

Стручно веће за грађанско васпитање:

 1. Љиљана Михајловић Марковић

Стручно веће разредне наставе:

 • Зорица Стојановић
 • Јасминка Богдановић

2-1. Небојша Трајковић
2-2. Снежана Младеновић
3-1. Марина Станисављевић
3-2. Горан Смиљковић
4-1. Слађана Станковић
4-2. Јадран Ивковић

Шумане:

 1. разред Божидар Николић
 2. разред Радивоје Марјановић
 3. разред Гордана Китановић
 4. Драган Станковић

Бувце:

 1. и 4. разред Слободан Тричковић

Кривача:

 1. и 3. разред Слађана Николић

Прекопчелица:

1.2.и 3. разред Миленка Стојилковић

Штулац:

 1. и 3. разред Марина Недељковић

Свињарица:

1.и 3. разред Александра Миљковић

Бачевина:

 1. разред Власта Дурмишевић

Слишане:

 1. и 3.разред Сузана Трајковић

Шилово:

 • и 4. разред Биљана Трајковић

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *