Поѕадина

Основна школа ,,Вук Караџић“ налази се поред главне аутобуске станице у Лебану, на неколико километара од културно-историјске знаменитости Царичиног града. Од оснивања 01.септембра 1980. године па до данас школа унапређује резултате у свим сегментима образовања и васпитања и остварује добру сарадњу са градским и државним институцијама почев од Министарства просвете, Локалне самоуправе, Дома културе, Дома здравља, Центра за социјални рад, Цркве, Градске библиотеке.Такође, школа сарађује са многим невладиним организацијама: UNDP, UNICEF, CHF, OEBS, кao и са приватним предузећима.

Наставнички кадар се континуирано стручно усавршава кроз похађање семинара, реализацију школских пројеката и учешћа на бројним конкурсима. Ученици постижу одличне резултате на свим нивоима такмичења из различитих предмета. Бројне секције јачају тимски дух ученика, подстичу их на учешће на конкурсе, фестивале, кросеве, квизове, градске манифестације.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.