Поѕадина

Основна школа ,,Вук Караџић“ налази се поред главне аутобуске станице у Лебану, на неколико километара од културно-историјске знаменитости Царичиног града. Од оснивања 01.септембра 1980. године па до данас школа унапређује резултате у свим сегментима образовања и васпитања и остварује добру сарадњу са градским и државним институцијама почев од Министарства просвете, Локалне самоуправе, Дома културе, Дома здравља, Центра за социјални рад, Цркве, Градске библиотеке.Учествовали смо у пројекту ,,2000 дигиталних учионица”,20 наставника и учитеља су прошли обуку,један од учитеља је и водитељ обуке,као и у пројекту ,,Школско предузетништво” (где су наставници и учитељи овладали предузетничким копетенцијама и кроз радионице и изложбу обезбедили средства за куповину канти за учионице).Двоје наставника је прошло обуку за ЕС дневник.

Конкурисали смо у ИПА пројекту прекограничне сарадње са Северном Македонијом (предлог пројекта Улицама Царичиног града).У овој школској години почели смо са реализацијом пилот пројекта ,,Обогаћени једносменски рад.”

 

Посебна погодност је близина школе са аутобуском станицом, а пошто имамо велики број ђака путника, имамо добру сарадњу са превозницима и њихови поласци су усаглашени са потребама и интересима школе и деце. Деца из Шумана и Криваче долазе пешице у школу док остала деца користе превоз. У школи имамо 55 деце ромске националности и већина редовно похађа наставу. При школи раде две предшколске групе. Матична школа саграђена је по свим нормативима, пространа је, са великим парком и зеленилом око ње. У циљу повећања безбедности ученика ангажован је школски полицајац, који води рачуна о безбедности ученика како у школи и школском дворишту, тако и у непосредној близини школе. Велика пажња поклања се очувању и уређењу школске средине и школског инвентара. Сви ученици за наставне и ваннаставне активности могу да користе отворене терене за мали фудбал и кошарку, као и фискултурну салу. Школа је информатички опремљена и тежи увођењу иновација у наставни процес и активној настави. Континуирано се ради се на интерном и екстерном маркетингу школе, усавршавању наставног процеса, побољшању етоса и спровођењу

активности из акционог плана ШРП-а.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.