ПРОМОЦИЈА ШКОЛСКОГ ЧАСОПИСА У ОШ ,,ВУК КАРАЏИЋ“ ЛЕБАНЕ

Сви ученици школе присуствовали су дводневној промоцији школског часописа ,,Вучић“ који из штампе излази већ седамнаест година, а последњих шест година има и своју електронску верзију на сајту школе.

„Свакодневним залагањима остварујемо циљеве чинећи школу образовном установом 21.века. Маркетинг школе је на завидном нивоу захваљујући бројним активностима наших ученика и наставника. Адаптирамо школске просторије за кабинетску наставу учешћем у пројекту „2000 дигиталних учионица“, обезбеђујемо наставна средства за потребе савремене наставе, поред увођења Ес дневника, учествујемо у бројним пројектима, покрећемо конкурсе поводом значајних јубилеја, квизове, академије и читалачка такмичења, организујемо манифестације у Царичином граду, домаћини смо бројних предавања. Наставницима омогућујемо стручна усавршавања и посете фестивалима, сајмовима, изложбама. Старамо се да школа буде безбедна, пријатна и мотивишућа средина за рад“, изјавио Драган Јовић.

„Časopis je spoj nastavničkih i učeničkih aktivnosti, prati rezultate sa takmičenja, posete, izložbe, festivale, konkurse, projekte, ekskurzije, dokumentuje sva zbivanja u školi, kako u nastavnim, tako i u vannastavnim aktivnostima. Kreativnost učenika i nastavnika, njihovi afiniteti i angažovanja, učinili su ovogodišnji broj sadržajnijim i ozbiljnijim. Objedinili smo tradicionalno i moderno kroz prikaz lokalne istorije i novine koje obrazovanje donosi. Stvarajući časopis otkrivamo lice škole i obeležje kojim se ponosimo“, reči su urednika časopisa Dubravke Đorđević.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *